//////

ODCZUWANY NIEDOBÓR LITERATURY

„Odczuwa się niedobór literatury popularnonaukowej na pierwszy po­ziom prawie ze wszystkich dziedzin, szczególnie zaś z nauk teoretycz­nych, np. z chemii, matematyki, fizyki, historii, historii literatury”.Na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź dwu autorów, pozornie nie mająca związku z pytaniem, z tego też chyba względu znajdująca się w różnych miejscach ankiety. Wypowiedź ta jest jednocześnie oskarże­niem i próbą tłumaczenia, a raczej szukania przyczyn ukazywania się niekiedy pozycji słabszych, upatrując je w nieamgażowamiu się w sprawy popularyzacji nauki uczonych obawiających się o swój autorytet: „Wielu ludzi, nawet takich, którzy książek popularnych nie czytują, przeczyta w gazecie codziennej informację naukową podaną w najkrótszej formie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *