//////

OBOWIĄZEK INSTYTUCJI

Wynika stąd obo­wiązek instytucji zajmujących się upowszechnianiem wiedzy zwrócenia swoim działaczom większej uwagi na konieczność podawania po odczy­cie lektur pomocniczych i zachęcania do korzystania z nich, jak również przygotowywanie przez wspomniane instytucje odpowiednich zbiorów lektur i wyposażenie w nie lektorów, a w miejscowościach szczególnie ożywionej działalności organizowanie podręcznych bibliotek odpowiada­jących założeniom tematycznym programu odczytowego. Należy tu również praktyczna znajomość istniejących bibliograficznych i katalogo­wych źródeł informacji o książkach popularnonaukowych, co ułatwiłoby prelegentom dotarcie do potrzebnych materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *