//////

NOWE GAŁĘZIE WIEDZY

Powstały dziesiątki nowych gałęzi wiedzy. Wielokrotnie wzrosła liczba tych ludzi, dla których wiedza stała się powołaniem. Oczywiście wraz z rozwojem nauki i nakładami, jakie państwo w związku z tym ponosi, roishą i zwiększają się szeregi pracowników nauki w różnych dzi edzinach specj alności.W związku z tym zwrócono uwagę na bardzo charakterystyczne zja­wisko, odróżniające naukę w jej aktualnym rozwoju od analogicznych zjawisk w przeszłości. Dawniej nauką zajmowały się jednostki, dziś nad jej problemami pracują legiony ludzi; niegdyś jej postęp wyzna­czały jedynie umysły genialne, dziś, gdy każda niemal dziedzina wiedzy wymaga mnóstwa pomocniczych badań szczegółowych oraz skompli­kowanej częstokroć aparatury, jednostka tylko wstępnie wyznacza kierunek poszukiwań, natomiast konkretne efekty zależą od zorganizo­wanego wysiłku odpowiednio przeszkolonych licznych kadr pracowni­czych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *