//////

NIELICZNA GRUPA

Stosunkowo nieliczną grupę stanowią ekono­miści (3), historyków jest 9 (pracownicy naukowi, samodzielni i młodsi), poza tym wśród prelegentów znajduje się 2 biologów, 4 dziennikarzy, literat, 3 filozofów, 6 rolników (2 z nich to pracownicy naukowi,technicy rolni, 2 inżynierowie rolni). Jest także 1 leśnik (wykształ­cenie wyższe), 1 inżynier elektryk, 1 fizyk, 1 chemik, 1 astronom (pracownik naukowy), 1 elektrotechnik (pracownik naukowy), 1 arty­sta plastyk, 1 muzyk, 2 psychologów, 1 filolog, 2 bibliotekarzy, 1 pe­dagog, 2 antropologów (pracownicy naukowi), 10 pracowników umys­łowych, z których 8 ‚posiada wykształcenie średnie, 1 niepełne wyższe,posiada wykształcenie pełne wyższe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *