//////

NASTĘPNE PYTANIE

Na następne pytanie: „Czy ma p. skrystalizowany model czytelnika-odibiorcy swoich prac popularyzatorskich?” — autorzy odpowiadają w sposób bardzo różny, od zwięzłego „nie” po szerokie, wyczerpujące wypowiedzi, świadczące o znajomości odbiorców, ich poziomu zaintere­sowań i potrzeb. Na 16 odpowiedzi 3 stwierdzają, że nie mają sprecyzo­wanego poglądu na zainteresowania i osobowość swoich odbiorców. W 5 przypadkach autorzy odpowiedzi uważają, że ich prace adresowane są do różnych kręgów czytelniczych, trudno więc mówić o jednym modelu czytelnika, a raczej o modelach różnych, o odbiorcach niejednolitych, do których zaliczyć można zarówno młodzież szkolną, nauczycieli, jak rów­nież samouków i hobbystów. Jest także wzmianka o stosowaniu się au­tora do postulatów zamawiającej instytucji oraz wypowiedź autora stwierdzającego, że ogólna koncepcja jego książki jest wynikiem do­świadczeń nabytych w spotkaniach ze słuchaczami odczytów popularno­naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *