//////

NA PODSTAWIE DANYCH

Na podstawie danych z GBP i MBP widzimy, że niedobory wy­stępują zazwyczaj w dziedzinach cieszących się największą popular­nością (znów spotykamy się z potwierdzeniem popularności tych dzie­dzin, które wymieniono w 4 i 8 punkcie ankiety, a więc historia, tech­nika, rolnictwo — zwłaszcza ha wsi — gospodarstwo domowe, medy­cyna oraz geografia). W tym miejscu również należy odnotować zbież­ność przytoczonych powyżej liczb mówiących o brakach w poszczegól­nych diziedzinaeh wiedzy, a więc tym samym o zapotrzebowaniu na nie, z danymi zawartymi w ankiecie słuchacza. Na pytanie: „Czy uważa p., że forma ujęcia i wyposażenia książek popularnonaukowych jest zadowalająca, czy też wymaga zmian i w ja­kim kierunku?” — w GBP za formą zadowalającą opowiedziało się 102 respondentów, nierzeczowych odpowiedzi było 18.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *