//////

MUZYKA NA EKRANIE

Zdarza się wprawdzie, że takie momenty orga­nizują sytuację filmową, ale wówczas sprawa tego, co się gra i jak się gra, ustępuje na drugi plan, podczas gdy widz zafrapowany jest detalami wizualnymi bądź czeka w napięciu na rozwiązanie jakiejś skomplikowanej sytuacji (np. w je­dnym z filmów Hitchcocka miejscem zapowiedzianego mor­derstwa jest sala koncertowa). Jak widzimy, sprawa „muzyki na ekranie” jest zagadnieniem bardzo złożonym, różnie rozwiązywanym zależnie od gatunku filmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *