//////

KOMUNIKATY PRASOWE

Jest istotnie rzeczą ważiną, aby te komunikaty prasowe były pisane przez dobrych fachowców. Wiem jednak z własnego doświadczenia, że »pisanie do prasy« uchodzi w środowisku uniwersyteckim za ostateczne dno. ESyłoby pożądane przeprowadzenie jakiejś agitacji, aby te poglądy uległy zmianie”.„… Wynika stąd, że o ile za granicą książki popularne bardzo chętnie piszą wybitni uczeni, o tyle w naszych środowiskach naukowych pokutu­je niczym nie uzasadnione, przesądne mniemanie, że działalność popu­laryzatorska obniża rzekomo prestiż uczonego i że w jego dorobku nau­kowym się nie liczy”.Są to zjawiska groźne, tym bardziej że w praktyce wydawniczej oraz v/ pracy towarzystw i organizacji upowszechniających wiedzę często spo­tykane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *