//////

KOLEJNE PYTANIE

Na kolejne pytanie: „Czy ilość książek popularnonaukowych w egzem­plarzach i w tematyce wydaje się p. wystarczająca, a jeżeli nie, to brak których daje się najbardziej odczuć?” — wielu bibliotekarzy nie odpo­wiedziało wcale. W GBP 74 odpowiada, że ilość książek jest wystar­czająca; 4 odpowiada przecząco, bez odpowiedzi mamy aż 112 ankiet! W MBP: 34 ankietowanych odpowiedziało, że ilość książek jest wystar­czająca, o brakach w tej dziedzinie mówi 47 odpowiedzi, 9 osób nic nie odpowiedziało; w OBP: 8 odpowiedzi uważa ilość książek za wystar­czającą, na brak zwracają uwagę 3 odpowiedzi; w BZ: 3 odpowiedzi twierdzą, że książek jest wystarczająca ilość, że za mało — 7 odpo­wiedzi, 7 osób nie odpowiedziało.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *