//////

KAŻDY WYKŁAD

„Każdy swój wykład zawsze kończę podaniem odpowiednich tytułów lektury uzupełniającej, chociażby to był artykuł z »Argumentów«, »Polityki«, »Nowych Dróg«, »Forum« i innych”. Wydaje się, że odpowiedzi prelegentów na to pytanie ankiety nasu­wają kilka istotnych uwag pod adresem ich działalności oraz instytucji zajmujących się upowszechnianiem wiedzy, a mianowicie: zmienność osoby prelegenta w środowisku, jak również problem zmienności same­go środowiska samo przez się bądź utrudnia, bądź nawet uniemożliwia prowadzenie systematycznej akcji sprawdzania zakresu i stopnia korzy­stania z literatury przedmiotu. Z tym wiąże się problem ciągłości od­działywania w środowisku, a co za tym idzie, przyswajania sobie przez słuchaczy pewnych nawyków związanych z samokształceniem (między innymi korzystanie z literatury popularnonaukowej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *