//////

DWA PUNKTY

Punkt a) określa kompletność zasięgu, eliminuje jednostronność pochodzenia osób poddanych ankietyzacji, a wreszcie umożliwia poz­nanie poglądów i stanowisk w przekroju społecznym.Punkt b) w wyższym niejako stopniu zagęszcza siatkę na mapie zasięgu ankiety, gdyż ogarnia dużą socjalną różnorodność pytanych (płeć, wiek, uprawiany zawód, wykształcenie, zainteresowania), przy tym zaś uchyla niebezpieczeństwo przypadkowości. Skoro bowiem ankie­towani są konkretnymi słuchaczami odczytów, to niezależnie od tego, jak często poszczególni osobnicy uczęszczają na owe odczyty, są oni właśnie adresatami, do których skierowano ankietę wedle określonego klucza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *