//////

CZYNNIK MAJĄCY DUŻE ZNACZENIE

Na pytanie bowiem, jakie lektury uzupełniające ze swej specjalności poleca prelegent, nie odpowiedziało 10 ankietowanych, a na pytanie dotyczące sprawdzania przez prele­genta, przy kolejnym spotkaniu, czy słuchacze zapoznali się z poleco­ną im poprzednio lekturą, blisko 50°/o prelegentów odpowiedziało nega­tywnie, co świadczy o niedocenianiu przez nich literatury popularno­naukowej jako zasadniczej pomocy w dziele upowszechniania.Czynnikiem mającym duże znaczenie w racjonalnym wykorzystaniu literatury popularnonaukowej w pracy prelegenta jest stopień znajo­mości właściwych jego kierunkowi wiedzy dostępnych pozycji książko­wych i umiejętność pracy z książką wśród słuchaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *