//////

CIĄGLE ROZSZERZAJĄCY SIĘ ZAKRES

Z punktu widzenia ciągle rozszerzającego się zakresu różnego typu szkoleń, programu i organizacji upowszechniania wiedzy w wielu róż­norodnych formach szczególnie ten drugi typ ma bardzo istotne zna­czenie. Z bogactwa i dużej rozmaitości wypowiedzi autorów książek po­pularnonaukowych wypływają wnioski o dużej wadze nie tylko ściśle poznawczej, ale i praktycznej. Przede wszystkim sami oni skonstruo­wali niejako model takiej „doskonałej” książki, rzeczowo bogatej i spo­łecznie oraz kulturalnie aktywnej. Czytelnikiem tak rozumianego mo­delu będzie człowiek zaangażowany w różnorodną problematykę współ­czesności, aktywnie reagujący na poznaną książkę, wypowiadający o niej własny sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *