//////

Archive for the Uncategorized Category

UNOWOCZEŚNIENIE FORM

Coraz bardziej zmieniają się i unowocześniają formy oraz sposoby podawania nauki. Rosną szeregi ludzi w wyższym stopniu interesujących się osiągnięcia­mi i zdobyczami nauki we wszystkich jej dziedzinach i uważających ją za swoją „własność”. Pisze o tym Bogdan Suchodolski: „Populary­zacja nauki ma w świecie współczesnym coraz większe znaczenie, i to w kilku zakresach: w zakresie zawodowego dokształcania pozwalają­cego dotrzymać kroiku postępom nauki w działalności zawodowej; w za­kresie działalności obywatelskiej, która w nowoczesnym społeczeństwie wymaga bardziej niż kiedykolwiek dawniej podstaw naukowych, oraz w zakresie kultury osobistej, związanej z poglądem na świat i potrze­bami poznawczymi nowoczesnych ludzi.