//////

BŁĄD W KALKULACJI

Zwraca przy tym uwagę na błąd w kalkulacji nie tyllko handlowej, ale i społecznej: „Należałoby chyba bardziej zróżnicować asortyment książek popular­nych, stworzyć liczne serie: od względnie drogich poprzez liczne typy pośrednie aż po najtańsze dwu-, trzyzłotowe książeczki, wydawane skromnie, ale treściowo pełnowartościowe”. Na pytanie: „Czy zdaniem p. organizacja rozprowadzania i udostępnia­nia literatury popularnonaukowej w Polsce jest właściwa?” tylko dwie osoby uchyliły się od odpowiedzi, jako przyczynę podając brak danych. Pozostałe, omawiając szczegółowo sprawy organizacyjne i aspekty han­dlowe, dzielą się wyraźnie na zwolenników i zdecydowanych przeciw­ników obecnego stanu organizacji i form rozprowadzania i udostępnia­nia literatury popularnonaukowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *