//////

BIORĄC UDZIAŁ W ANKIECIE

Biorący udział w ankiecie rekrutowali się z różnych środowisk, po- badali wykształcenie podstawowe (nie zawsze pełne) lub średnie; osób z wykształceniem wyższym lub niepełnym wyższym było niewiele (w mieście). Przeważająca większość odpowiedzi sformułowana była bardzo zwięźle, wyjątkowo wypowiadano się szerzej, tzn. w jednym czy kilku zdaniach, zdarzały się, podobnie jak w poprzednich ankie­tach, odpowiedzi zupełnie lakoniczne (tak, nie). Dla ogólnej orientacji należy przedstawić oba główne środowiska: wiejskie i miejskie, dać ich przekrój społeczny, ukazać krąg, z którego rekrutowali się biorący udział w ankiecie. Reprezentowali oni na ogół przeciętny typ mieszkańca Dolnego Śląska, przeciętny poziom umys­łowy i, co za tym idzie, przeciętny lub nawet niższy od przeciętnego typ odbiorcy i użytkownika tzw. dóbr kulturalnych — słuchacza (od­czytu, telewizji, radia) i czytelnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *