//////

BIBLIOTEKI ZWIĄZKOWE

Biblioteki związkowe: pierwsze miejsce — grupa od 20 do 30 lat (14 odpowiedzi), drugie miejsce — od 30 do 40 lat (13 odpowiedzi), trzecie miejsce — grupa od 14 do 20 lat (10 odpowiedzi) i pozostałe: od 40 do 50 lat (4 odpowiedzi), powyżej 50 lat — 2 odpowiedzi (sto­sunkowo odległe miejsce czytelników młodocianych uzasadnione jest specyfiką tego typu bibliotek). Na pytanie: „Płeć wypożyczających — różnice zainteresowań w te­matyce lektury popularnonaukowej?” — w bibliotekach wiejskich 41 odpowiedzi sygnalizuje zdecydowaną przewagę mężczyzn jako odbior­ców interesującej nas dziedziny literatury, o hegemonii kobiet w tym względzie informują tylko 4 odpowiedzi. Ankiety z terenu miejskiego potwierdzają te różnice, np. 12 ankiet z bibliotek związkowych podkreśla przewagę czytelników płci męskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *