//////

BIBLIOTEKI MIEJSKIE

Wykształcenie podstawowe ma 49 osób spośród 180 bibliotekarzy wiejskich, a tylko dwie osoby wykształ­cenie wyższe.Kadra bibliotek miejskich posiada wyższy poziom wykształcenia ogól­nego. Dane z 88 bibliotek wykazują 7 pracowników z wykształceniem podstawowym, szkoły średnie ukończyło 51 osób (w tym średnie biblio­tekarskie 26, czyli 29,5%), studia wyższe tylko 2 osoby, w tym 1 wyższe bibliotekarskie.Dane z placówek BO i BZ są bardzo skromne, dlatego przy omawia­niu poszczególnych punktów ankiety można je traktować jedynie jako swego rodzaju uzupełnienia. A więc w 17 BZ pracuje 14 osób z wy­kształceniem średnim (w tym 5 po liceum bibliotekarskim) i 3 osoby po studiach wyższych (w tym 1 po studiach bibliotekarskich). W 11 pla­cówkach OBP: 8 osób legitymuje się wykształceniem średnim (w tym bibliotekarskim), 3 podstawowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *