//////

ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU

Odpowiedzi napły­nęły z 296 bibliotek, czyli są to dane z ponad połowy placówek pu­blicznej ‚Sieci bibliotecznej na Dolnym Śląsku oraz pewne dane z pla­cówek związkowych.Przystępując do analizy zebranego materiału, należy zwrócić uwagę na to, że wyniki ankiety, właściwe odpowiedzi na nią, w dużej mierze są uzależnione od poziomu wykształcenia i przygotowania zawodowego odpowiadających. Różnice w wykształceniu i przygotowaniu bibliote­karzy ujawniają wymownie odpowiedzi na trzy ostatnie pytania ankiety. Jakie jest wykształcenie kadry bibliotecznej? Oto w 180 ankieto­wanych bibliotekach na wsi 129 osób posiada wykształcenie średnie. Ukończyli oni różnego rodzaju szkoły, głównie licea ogólnokształcące (87 osób), technika (13) i — co dla naszych rozważań szczególnie intere­sujące licea bibliotekarskie (29).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *