//////

ANALIZA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

Dwóch prelegentów nie odpowiedziało na pytanie. Analiza odpowiedzi udzielonych na pytanie: „W jakim środowisku najczęściej p. prowadzi wykłady?”, wskazuje, że największa ilość pre­legentów TWP, bo 59, wykłada w środowisku wiejskim, 28 upowszech­nia swą wiedzę w środowiskach robotniczo-chłopskich, 20 wygłasza odczyty w miastach (prelegenci ci występują najczęściej w klubach — świetlicach), 22 prelegentów zajmuje się upowszechnianiem wiedzy wśród młodzieży, 13 wygłasza prelekcje przed bardzo zróżnicowanym pod względem intelektualnym audytorium w ośrodkach FWP i PPU. Z odpowiedzi 9 prelegentów wynika, że pracują w różnych środowiskach. Jeden prelegent na pytanie nie odpowiedział.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *