//////

AKTUALNOŚĆ PRAC

Aktualność wyliczonych tu prac od razu rzuca się w oczy wyraźnie wysuwa się na plan pierwszy. Aktualność jest tu ze zrozu­miałych powodów dość różnorodna: dotyczy problematyki historycznej, społecznej i politycznej, spraw wojny, okupacji, przyczyn klęski wrześ­niowej, spraw Polski współczesnej (po 1945 roku), zagadnień niemco­znawczych, stanu różnych dziedzin wiedzy, nowoczesnego rozwiązywa­nia skomplikowanych problemów dydaktycznych, psychologicznych i so­cjologicznych, konieczności poznania różnorodnych zagadnień z dziedziny techniki, medycyny oraz codziennej praktyki — spraw, bez których człowiek współczesny nie może się obejść.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *