//////

ADRESOWANIE KSIĄŻEK

Jeden z wy­powiadających się autorów uważa za konieczne zorganizowanie odpo­wiednich form szkolenia, opracowanie programów i bibliografii, a na­stępnie wydawanie prac popularnonaukowych w seriach odpowiadających programom kursów. Książki tego typu powinny więc być adresowane przede wszystkim do uczestników określonych kursów i wśród nich w większości rozprowadzane. Na pytanie: „Czy uważa p., że ukazujące się książki popularnonau­kowe, w tej liczbie pisane przez p„ odpowiadają tematycznie programom upowszechnienia wiedzy, prowadzonego przez powołane do tego insty­tucje (TWP, Radio, Telewizja itd.)?” — aż pięciu uczestników ankiety odmówiło odpowiedzi, podając jako powód brak danych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *